KONTAKT

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Se listen over styrets medlemmer og aktivitetskontakter under.

Vet du ikke hvem som er rett kontakt for din melding, send en e-post til post@ckelverum.no.

Klikk her, dersom du ønsker å bli medlem i klubben.

 

STYRETS LEDERE

LEDER: Kjell Bjertnes – Tlf : 911 95 550 / Epost: Leder@ckelverum.no

NESTLEDER: Rune MidtunTlf: 915 12 311 / Epost: rune.midtun@topro.no

ØVRIGE MEDLEMMER AV STYRET

KASSERER: Rolf Brennodden – Tlf : 414 33 680 / Epost: Kasserer@ckelverum.no

SEKRETÆR: Anne Lersveen Tlf:476 74 119 / Epost: Sek@ckelverum.no

STYREMEDLEM: Kjell Østerhagen – Tlf: 917 54 349 / Epost: kosterha@bbnett.no 

STYREMEDLEM: Ole Larsen – Tlf: 979 05 048 / Epost: ollar2@online.no 

VARAMEDLEM: Øyvind Larsen – Tlf: 934 49 973 / Epost: oei-lar2@online.no 

 

REVISOR: Ivar Richard Larsen – Tlf: 918 50 432 

REVISOR: Olaf Thomasgaard – Tlf: 414 33 631 / Epost:

 

AKTIVITETSKONTAKTER

 

LANDEVEI: Rune Midtun – Tlf: 915 12 311 / Epost: rune.midtun@topro.no

TERRENG: Kay Ingdal – Tlf 950 36 963 / Epost: mr_ingdal@hotmail.com

DOWNHILL/VINDHEIA: Per Fonnaas – Tlf 908 93 848 / Epost: per.fonnaas@gjensidige.no

SYKKELSKOLEN: Hans R. Evensen – Tlf: 466 22 831 / Epost: hrevensen@hotmail.com

MEKANIKER: Knut R. Bjerke – Tlf 913 06 507 / Epost: knr-b@online.no

UNGDOMSGRUPPA: Knut Ivar Ulfsbøl – Tlf 981 11 022 / Epost: knut.ulf@hotmail.no

DAMER: Marianne Harviken – Tlf: 414 24 457 / Epost: marianneharviken370@gmail.com

TRIATHLON: Jan Lunner – Tlf: 411 67 937 / Epost: janlunner@gmail.com

SYKKELRUTERPROSJEKTET: Elisabeth Brekke Hansen – Tlf: 928 94 661 / Epost: elisabeth.hansen@live.no

JH-RITTET: Arne Nedkvitne – Tlf: 900 57 873 / Epost: wen-roe@online.no

TERNINGENRITTET: Gustav Heramb – Tlf: 907 65 738 / Epost: gustav.heramb@no.spiraxsarco.com

ELGTRÅKKET: Hans R. Evensen – Tlf: 466 22 831 / Epost: hrevensen@hotmail.com

MERKEANSVARLIG ELGTRÅKKET: Frode Røsand – Tlf: 913 06 455 / Epost: frodroes@online.no

 

TEKNISK

TIDTAKNING: Jan Lunner – Tlf: 411 67 937 / Epost: janlunner@gmail.com

WEBANSVARLIG: Kjersti Aas – Tlf: 414 37 281 / Epost: web@ckelverum.no

 

Oppdatert 24.05.2016