Årsmøte 28.Februar 2017

Til medlemmene i CK Elverum

 

Elverum, 18.januar 2017

Innkalling til årsmøte i CK Elverum

 

Styret innkaller herved til årsmøte i CK Elverum.

Årsmøtet avholdes den 28.februar 2017, klokken 19.00 på Scandic Elgstua, 2406 Elverum

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.februar 2017 til

post@kjell-bjertnes.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter , klikk her : 

http://www.ckelverum.no/2017/02/23/arsmote-2017-saksliste-og-dokumenter/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret i CK Elverum