Årsmøte 2017 – Saksliste og dokumenter

Til medlemmene i CK Elverum

 

Elverum 20.februar 2017

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i CK Elverum.

Styret viser til innkalling til årsmøte av 18.januar 2017.

Årsmøtet avholdes den 28.februar klokken 19:00 på Scandic Elgstua.

 

Under følger sakslisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle årsberetning.
 5. Behandle regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett/handlingsplan.
 9. Behandle organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 • a) Leder og nestleder.
 • b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer.
 • c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt 9.
 • d) To revisorer.
 • e) Representanter til ting og møter, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 • f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Vedlagt følger følgende dokumenter:

( klikk lenkene for å åpne dokumenter )

Saker til behandling av årsmøtet:

Bidrag til Søndre Elverum Idrettshall AS

Retningslinjer for rittstøtte 2017

Forslag til medlemskontingent ( 150,-, 350,-, 600,- )

Forslag til budsjett/handlingsplan (Blir delt ut på møtet, noen detaljer gjenstår)

Valgkomiteen innstilling Styret 2017

 

Med vennlig hilsen

CkElverumlogotransparent

Styret i CK Elverum