Årsmøte 2018 – Saksliste og dokumenter

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i CK Elverum 2018

Styret viser til innkalling til årsmøte av 19.januar 2018.

Årsmøtet avholdes den 1.mars 2018, klokken 19.00 på Forstmann.

 

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle årsberetning.

5. Behandle regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta budsjett/handlingsplan.

9. Behandle organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder.

b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer.

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt 9.

d) To revisorer.

e) Representanter til ting og møter, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

( klikk lenkene for å åpne dokumenter )

Forslag til medlemskontingent ( 150,-, 350,-, 600,- )

 

Med vennlig hilsen

CkElverumlogotransparent

Styret i CK Elverum