Smitteverntiltak Mjøsa Terrengsykkelcup 2021

Informasjon til deltakere og støtteapparat angående smittevern

Arrangør: CK Elverum

Arena: Løberget Sykkelpark, Nybrottsvegen, 2409 Elverum  

Dato: 18. august 2021

Rittleder: Bengt Arne Storsveen (tlf. 99 50 66 73)

Smitteverns-/sanitetsleder: Siw M. Storsveen (tlf. 99 51 71 74)

Stadionansvarlig/vaktleder: Stein Halvorsen (tlf. 90 91 77 10)

På grunn av den pågående koronapandemien er arrangementet underlagt gjeldende Covid-19-forskriften Kapittel 5. Dette innebærer at PR 15. JULI 2021, kan man ha arrangementer med inntil 200 personer utendørs og man trenger IKKE holde 1 meters avstand. I følge Regjeringens plan for gradvis gjenåpning vil overgang til neste trinn, trinn 4, tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august. Det er utviklingen i smittesituasjonen og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten og hvor mange som er vaksinert som avgjør når vi kan gå til trinn 4. Inntil det er tatt en beslutning om overgang til trinn 4, gjelder følgende for arrangementet:

Smitteverntiltak: På bakgrunn i myndighetenes smitteverntiltak, må arrangør, deltagere, støtteapparat og andre som skal ta del i arrangementet ha kjennskap til både de nasjonale og arrangørs smittevernregler. Arrangøren organiserer rittet så det ikke er mer enn 200 personer + arrangørstab innenfor arenaområdet til enhver tid. Mjøsa Terrengsykkelcup defineres som et lite arrangement med totalt antall utøvere og støtteapparat under 200 personer. Dette betyr at arrangementet avvikles som en kohort.

Smittevernansvar – ALLE

• Personer med symptomer som kan representere covid19-infeksjon er ikke velkomne i arenaområdet eller på startstreken. De oppfordres til å holde seg hjemme. Dette gjelder også personer som er i hjemmeisolasjon eller i karantene.

• Dersom man har symptomer på covid-19 – ta kontakt med arrangør/smittevernansvarlig (kontaktinfo over).  

• Alle som skal være til stede på arenaen under arrangementet i løpet av rittet må registrere seg i NIF/Vipps besøksregistrering. (Se vedlegg.) Dette for at arrangør skal ha oversikt over alle som er innenfor arenaen hvis det blir oppdaget personer med smitte under/ etter arrangementet.

• Det vil være særskilte tiltak for å minimere smitterisiko ved toalettene. Oppslag om sprit-/ håndvask vil bli slått opp på de aktuelle stedene og arrangør vil sørge for at det til enhver tid er Antibac e.l tilgjengelig på disse stedene.

• All betaling under arrangementet vil foregå med VIPPS.

Smittevernansvar – KLUBBER

• Klubben bringer med seg Antibac e.l. til bruk for klubbens deltagere og støtteapparat.

• Ansvarlig for at alle som skal være innenfor arenaområdet har lest gjennom og følger arrangementets smittevernregler.

Smittevernansvar – DELTAKERE

• Det vil være tillat med langing av drikke, gel o.l. ved runding teknisk sone/stadionområde. Det anbefales at alle merker sine flasker med navn og ev. nummer slik at det er minst mulig sjanse for bytting av flasker. Det vil ikke være tillat med langing før på runde 2.

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19)?

Hvis du har symptomer på covid-19 bør du testes. Dersom disse symptomene oppstår før avreise til Mjøsa Terrengsykkelcup i Elverum – ta kontakt med lokal koronatelefon i kommunen din. Det er da også viktig at du tar hensyn til prinsippene om «Avstand, Karantene og Isolering». I dette følger det også at du ikke skal dra til arrangementet.

Skann QR-kode neste side for registrering av tilstedeværelse på arrangemantet.

Mjøsa Terrengsykkelcup

2021-08-18 | 17:00 – 21:00

For enklest check-in bruk QR-skanneren på qrona.nif.no ved å klikke på «Skann QR-kode».

Hvis du bruker en egen QR-skanner app på telefonen vær oppmerksom på at innsjekkingen må sluttføres i nettleseren