JH Sykkel og Elverum SK = CK Elverum

  Som det tidligere er orientert om har styret enstemmig gått inn for det forslag som arbeidsgruppen har kommet fram til. All avklaring om hvordan prosessen skal håndteres er nå klar. Innkalling til ekstraordinært årsmøte kommer senere, men er berammet til 15.november. Se PDF notatet her: Notat-Sammenslåing 02 10 2015   For å kunne lese og …

JH Sykkel og Elverum SK = CK Elverum Les mer »