Møtereferat kickoff damegruppe

Møtereferat fra CK Elverum damegruppe søndag 14.02.2016.

Sted: Rica Hotell
Tilstede: 13 stk.

Velkommen ble ønsket av koordinator for damegruppen: Marianne Harviken

Det ble presisert at gruppen skal favne alle nivåer.
Alle fikk presentere seg selv.

Resultatet etter diskusjon på felles aktivitet i gruppen:

Felles treninger:

Onsdager kl. 1800, Oppmøte bak Sport 1. Oppstart etter påske, avhengig av sykkelføre på veien. Syklingen vil starte på asfalt. Her møter den enkelte opp med den sykkelen den enkelte har.

Her vil det etter hvert være behov for at gruppen deler seg; noen ønsker etter hvert å sykle i terreng, mens andre ønsker kun landeveissykling. Oppmøte blir allikevel på samme sted og tid!

Løype og event tidsbruk på treningen vil bli lagt ut på CK Elverum sin nettside, samt facebooksiden til damegruppa. Fint om flest mulig som har anledning melder seg inn i damegruppa sin facebookside: CK Elverum Damegruppe

Det kom inn ønske om veiledning på å sykle i teknisk terreng. Dette vil vi forsøke å få til.

Skulle det være andre ønsker rundt trening og sykkel, så ta det opp med undertegnede så ser vi på hva vi får til.

Det kom oppfordringer til å delta på felles treningene for terreng og landevei for hele sykkelgruppa, følg med på nett.

Felles ritt som var ønsket at gruppen deltok i:

Hamar rittet, 22. mai. Landevei.

Gjøvik – Oslo, 18.06; Landevei.
Hvem ønsker å delta her? Bør være 12-14 stk . Gi undertegnede beskjed så raskt som mulig eller innen påske, slik at troppen får tatt en prat om trening mot dette rittet. Det vil bli utpekt en person som skal delta som får ansvar for gjennomføringen med denne gruppen

Jenterittet – Røros, 4.juni. Lett terrengritt. To distanser å velge mellom. Gå inn på deres nettside. Overnatting. Undertegnede trenger tilbakemelding på de som skal være med da vi jobber med å få til felles overnatting.

Siljan Rundt, 4. juni. Landevei. Damene sykler sammen. Mest sannsynlig vil dette bli en fellestur i sykkelgruppen. Overnatting.

Grenserittet, 6. august: Fellestur med overnatting? Gi tilbakemelding til undertegnede hvis det er interesse.

Det finnes 20 billetter for Lillehammer – Oslo som styret sitter på. Her må dere være raskt til å si i fra hvis dere ønsker å være med.

Sosialt i gruppen:

Vinterhelg på ski (Sjusjøen)
Damekveld på slutten av sesongen; evaluering, ut og spise lokalt.
Fellestur for CK Elverum til Sälen på høsten, familietur, overnatting, sykling, bading SOSIALT fellesskap! Her oppfordres alle som har anledning til å være med.
Det oppfordres til at den enkelte som har anledning til å trene på formiddagen om å sende ut ei melding via nett om dette, da det helt sikkert kan være flere som har anledning til å være med.
Her må alle ta et ansvar for at damegruppen skal være for alle!!

Det vil bli søkt midler av styret for å dekke noen utgifter.

Referent: Marianne Harviken
Tlf 41424457
e.post: marianneharviken370@gmail.com