KONTAKT

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Se listen over styrets medlemmer og aktivitetskontakter under.

Styret

LEDER: : Magne Sogn. Tlf: 911 71 001 Epost: magne.sogn@gmail.com

NESTLEDER: Siw Storsveen Tlf: 995 17 174 Epost: siwstors@online.no

STYREMEDLEM: Jan Lunner – Tlf : 478 57 543, Epost: janlunner@gmail.com

STYREMEDLEM: Martin Uthus Tlf: 482 53 005 Epos: martin@importkontroll.no

STYREMEDLEM:  KJell Arne Skaret Tlf: 913 01 411 Epost: kjell.skaret@bga.no

STYREMEDLEM: Bente Solemsmo – Tlf: 915 54 986, Epost: bsolemsmo@gmail.com

VARAMEDLEM: Kjell Bjertnes – Tlf : 911 95 550,  Epost: post@kjell-bjertnes.no

Aktivitetskontakter

LANDEVEI: Magne Sogn. Tlf: 911 71 001 Epost: magne.sogn@gmail.com og Jan Lunner – Tlf : 478 57 543, Epost: janlunner@gmail.com

TERRENG: Rune Midtun 915 12 311 og Bjørn Tore Høiåsen 901 27 457

SYKKELSKOLEN: Gaute Risnes Tlf: 975 38 929 Epost: gauterisnes@hotmail.com

UNGDOMSGRUPPEN: KJell Arne Skaret Tlf: 913 01 411 Epost: kjell.skaret@bga.no

TRIATHLON: Johanna Xantippa Brandsegg, tlf: 41615730

Oppdatert: 15.05.2023