KONTAKT

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Se listen over styrets medlemmer og aktivitetskontakter under.

Styret

LEDER: Kjell Bjertnes – Tlf : 911 95 550,  Epost: post@kjell-bjertnes.no

NESTLEDER: Magne Sogn. Tlf: 911 71 001 Epost: magne.sogn@gmail.com

STYREMEDLEM: Anita Svehagen – Tlf : 986 76 049, Epost: anitasvehagen@gmail.com

STYREMEDLEM: Martin Uthus Tlf: 482 53 005 Epos: martin@importkontroll.no

STYREMEDLEM:  Siw Storsveen Tlf: 995 17 174 Epost: siwstors@online.no

STYREMEDLEM: Håkon Uthus – Tlf: 98613950, Epost: h-u-dehli@hotmail.com

STYREMEDLEM: Morten Flobakk. Tlf: 976 18 077, Epost: morten_flobakk@hotmail.com

VARAMEDLEM: Thomas Rusten – Tlf: 995 10 912, E-post: thomas.rusten@ahlsell.no

Aktivitetskontakter

LANDEVEI: Morten Flobakk, Tlf: 97618077, Epost: morten_flobakk@hotmail.com

TERRENG: Stein Halvorsen – Epost: stein.halvorsen@svensgaard.no og Martin Dahling, Tlf: 918 28 960, Epost: mdahlin@online.no

DOWNHILL/ENDURO: Håkon Uthus – Tlf: 98613950, Epost: h-u-dehli@hotmail.com

SYKKELSKOLEN: Gaute Risnes Tlf: 975 38 929 Epost: gauterisnes@hotmail.com

UNGDOMSAVDELINGEN: Thomas Rusten – Tlf 995 10 912 / Epost: thomas.rusten@ahlsell.no

TRIMGRUPPE: Gustav Heramb. Tlf 907 65 738 Epost: gustav@ensonor.no

Oppdatert: 15.06.2022