HISTORIE

Elverum Kommune med sine 20.000 innbyggere (pr. år 2015) hadde to sykkelklubber der formålet var å fremme mulighetene for sykling innenfor de rammene som er lagt av Norges Idrettsforbund. De to klubbene, Elverum Sykleklubb og JH-Sykkel var begge medlemmer av Norges Idrettsforbund gjennom Hedmark Idrettskrets og Norges Cykleforbund gjennom NCF Region Innlandet. Begge lagene var medlemmer av Elverum Idrettsråd. Sykling er en aktivitet som i stor grad finner sted i naturen eller på allerede etablert infrastruktur. De to klubbene hadde derfor ikke store egne anlegg. De aktive medlemmene til de to klubbene hadde ikke noe «tyngdepunkt» bostedsmessig i kommunen. De var jevnt fordelt innenfor kommunenes grenser.

JH-Sykkel

Ble stiftet den 20. Januar 1983 av en rekke entusiaster i grendesamfunnet ca. ei mil sør for Elverum. Gruppa har gjennom årene holdt en lav profil i lokalsamfunnet, men likevel har den klart å sette spor etter seg. JH-sykkel kan vise til Olav Glanås som vinner av Den Store Styrkeprøven og Solrun Flatås Kongepokalvinner i NM tempo 1999 og 2002, samt 4 plass i VM tempo 2000. Som arrangør er også JH-Sykkel svært aktiv. Klubben har gjennom årene avviklet JH-rittet på landevei og Elgtråkket i terrenget, som faste innslag. I 1999 fikk også J/H-sykkel tildelt nyskapingen «Festningsrittet» som UCI-ritt i terrenget midt i Elverum by. Deltakerne satte stor pris på dette arrangementet. Rittet ble imidlertid avviklet etter noen år. I tillegg har JH-Sykkel arrangert både norgescup og NM-øvelsene i tempo og NM-gateritt i 2000. Årlige arrangementer har vært turrittet «JH-Rittet» på landeveg og terrengsykkelrittet «Elgtråkket». Begge populære ritt. Elgtråkket for 2015 ble imidlertid avlyst grunnet problemer med å få nok funksjonærer til å stille opp. JH-Sykkel hadde pr. år 2015 følgende æresmedlemmer: Jan Andersen, Petter Korslund og Freddie Øvergaard. Klubben hadde registrert 164 betalende medlemmer pr 31.12.2014.

Elverum Sykleklubb

Ble stiftet den 08. Desember 2004. Klubben hadde stort fokus på å skape et godt og sosialt samhold for sine medlemmer. De har satset mye på barn og ungdom gjennom ulike arrangementer. Elverum Sykleklubb var arrangør av terrengrittet «Terningen rittet», et av innlandets flotteste terrengsykkelritt. Hovedaktivitet ved oppstart var sykkelskole for barn og unge. Det har vært et samarbeid med JH i noen av åra i denne perioden. Satsing på de yngre har vært et område det har vært samarbeidet godt på. ESK har arrangert Tour of Norway for kids i Elverum siden dette ble etablert, med unntak av 2 år, dette pga Joker butikker som ikke finnes i Elverum lenger. Men var tilbake i 2015. ESK var medarrangør for Glava Tour of Norway 2012 med målgang for etappe i Elverum. ESK etablerte Terningenrittet i 2011. Dette ble en suksess og er fulltegnet hvert år. Veldig mange barn og unge stiller til start. Det er etablert Downhillpark Vindheia, hvor det blir arrangert Vindheia cup og andre mesterskap i utforsykling. I 2015 fikk ESK tildelt Regionmesterskap i Downhill for region Innlandet og Region Øst. Viktige satsinger som er blitt vedtatt på siste årsmøte i ESK er: Treningsstipend til yngre, gjennom dokumenterte resultater og støtte til egne ryttere som er blitt så gode at de kan sykle i konkurransefelleskap. Klubben hadde registrert 281 betalende medlemmer pr 31.12.2014.

CK Elverum

Sammenslåingen av de to klubbene ESK og JH Sykkel ble offisiell November.2015. Dette fordi: En sykkelklubb i Elverum vil profilere denne flotte idretten på en enda bedre måte. Vi blir enda mer synlige i lokalmiljøet. Vi kan få alle sykkelinteresserte i nabolaget til å bruke samme «drakt» og ha en felles identitet. Dette trenger Elverum. Vår «arena» er spredt rundt om i hele vår flotte kommune. Derfor er en klubb, det naturlige grunnlag for en fremtidig organisering. Det er svært få av våre aktive medlemmer som har «lokalpatriotisme» som grunn for medlemskap. Vi er ikke flere som sykler, enn at det er «god plass» i ett felles miljø. Samtidig vil dette miljøet bli så stort at vi faktisk kan utgjøre en «forskjell» dersom vi ønsker det. I stedet for å konkurrere om ressursene, kan den energien vi bruker til dette, omsettes i konstruktivt arbeid for å øke interessen for sporten. Vi vil ha behov færre tillitsvalgte. Vervene kan lettere fordeles og gå på omgang. Vi slipper konkurranse om sponsorene. Vi får et «produkt» som er lettere å selge. Identitet og tilknytning til den regionen (Elverum Kommune) vi skal ha som nedslagsfelt bli klarere. Det blir lettere å skape store nok miljø til både felles trening og andre aktiviteter. Dette gjør det lettere å danne større grupper med samme ambisjoner og nivå. Kommunikasjon og informasjon via sosiale medier kan rasjonaliseres og bli enda bedre så lenge vi har en felles plattform som skal administreres. Denne type medier blir viktige i fremtiden.

CK Elverum. Hvorfor?

Navnet gjenspeiler det området vi tilhører. Er et navn som forteller andre hvor vi kommer fra. CK Elverum blir «automatisk» plassert i Elverum. Elverum er et stor og flott kommune. Vår arena er rundt i hele kommunen. Derfor er dette et godt navn. CK er «den gamle» forkortelsen på Cykle Klubb. Vi viser her litt «originalitet» samtidig som vi får et «historisk» drag over navnet. CK Elverum er et godt navn å bruke i samarbeide med både sponsorer og offentlige institusjoner. Stiftelsesdato for CK Elverum vil bli dato for stiftelsen av den «eldste klubben» i sammenslåingen.

CK Elverum har derfor fått stiftelsesdato 20.01.1983