Årsberetning for CK Elverum, året 2019

Avgitt til årsmøtet 2. mars 2020

Vedlegg

 • Regnskap for 2019

Årsberetning for CK Elverum, året 2019

Styret for CK Elverum legger med dette fram årsberetning og regnskap for 2019.

Det er registrert 297 medlemmer i klubben ved utgangen av 2019. Dette er en nedgang på 9 i forhold til utgangen av 2018.

Styret har hatt følgende sammensetning, etter valget på årsmøtet 7. mars 2019.

Leder:                         Kjell Bjertnes

Nestleder:                   Vidar Kjønsberg

Sekretær:                    Ingrid Bergebakken

Kasserer:                    Rolf Brennodden

Styremedlem:             Bjørn Tore Høiåsen

Styremedlem:                        Kay Arne Ingdal fram til 29.august, ble deretter erstattet av Øivind Larsen

Varamedlem:             Øivind Larsen

Revisor:                      Ivar Richard Larsen og Olaf Johan Thomasgaard

Valgkomite:                Knut Ivar Ulfsbøl, Bengt Arne Storsveen, Odd Erik Farstad

Møteaktivitet

Det er i 2019 blitt avholdt 8 styremøter.

I januar 2019 ble det arrangert medlemsmøte.

Senhøsten 2019 ble det gjennomført en spørreundersøkelse på Facebook. Det blir en gjennomgang av denne rett på nyåret

Administrative forhold

Klubbens medlemsadministrasjon vedlikeholdes gjennom NIF sitt system KlubbAdmin. KlubbAdmin er tett integrert med idrettens øvrige systemer (Min idrett, SportsAdmin, Online betaling) og den nasjonale idrettsdatabasen. MinIdrett kan benyttes for å melde seg inn/ ut av idrettslaget, på/ av aktiviteter mv. samt betale sine forpliktelser via idrettens betalingsløsning. Medlemskort kan lastes ned av hvert enkelt medlem.

Avtalen hos Sport1 Elverum innebærer kjøpsutbytte for alt som klubbens medlemmer handler der, når man informerer om at man er medlem!

I starten av 2019 (1.kvartal) hadde vi spinningtimer hos Family Sportsklubb Family. De ønsket ikke å forlenge samarbeidsavtalen, og vi inngikk samarbeidsavtale med Sprek 365. Vi har også i 2019 hatt sykkeløkter i Stangehallen. Disse har foregått på søndager. Vi har hatt med gjestesyklister fra Trysil, Ottestad og Brumunddal. Betalingen har foregått via Vipps.

Websiden/Hjemmesiden (www.ckelverum.no ) har fått en face-lift, med statisk informativ forside med lenker og henvisninger til kontaktpersoner og aktiviteter i klubben.

Face Book skal brukes som informasjons- og kommunikasjonskanal både til medlemmer og andre interessenter for alle treningsgrupper i CKE.

Egne arrangement

Terningen-rittet ble arrangert i 2019. Rundbanerittet fikk veldig gode tilbakemeldinger sjøl om værgudene ikke var på vår side. Rittet er på terminlisten også i 2020.

Mjøsa Terrengsykkel Cup ble i år avlyst på grunn av føreforholdene i løypetraseen. Det ble arrangert 2 klubbritt terreng. Ett for de voksne og ett for ungdommene.

17.juli arrangerte vi Tour of Norway for Kids i sentrum. Dette er et samarbeidsprosjekt med Tour of Norway for Kids.

I starten på september inviterte vi til landeveisritt på Vålerbanen (Hyundai-rittet). Dette rittet var også ment å skulle være Regionmesterskap. Dessverre måtte vi avlyse på grunn av for liten påmelding. Ideelt sett skulle dette være et enkelt arrangement, uten behov for stasjonære vakter.

Sykkelskole/sykkelkarusell

Noe amputert og vi kom ikke i gang før høstsesongen. Utfordringen er stort sprik i alder og ferdigheter, så vi ser at det er behov for mer voksenhjelp. I samarbeid med studenter på høgskolen håper vi å få til et bedre opplegg neste år.

EL-sykkel gruppe

Det har ikke vært noe aktivitet i denne gruppen.

RAPPORTER FRA VÅRE TRENINGSGRUPPER 2019

UNGDOMSGRUPPA

 • 8-15 På treningene (tidligere 12-20)
 • I utgangspunktet for ungdommer 12 – 16 år (i år 9 -16 år)
 • 2 treninger pr. uke: mandag og onsdag kl 18 – 19.30
 • Face Book som kommunikasjonsplattform (Fra 2020 også SPOND)
 • Felles aktivitetsplaner lagt ut: april – juni og august – september
 • Variert fokus med utgangspunkt i lek og moro på sykkelen med utfordringer og sykkelglede for alle på alle nivåer – alder og ferdigheter.
 • Hovedansvaret: Knut Ivar, Geir, Håvard og Solrun, med god hjelp av Lars Erik og Thomas.

Aktiviteter ut over trening: Terreng

 • Mjøscup – 6 ritt
 • Terningenrittet
 • NC terreng: Rye og Fiskum
 • UM terreng, Son
 • Furusjøen rundt
 • Ungdomsvasan
 • Ungdomsbirken
 • Klubbmesterskap terreng
 • Sesongavslutning, felles for CK Elverum

Aktiviteter ut over trening: Landevei

 • Petit Prix: Sandnes, Asker, Kongsvinger, Grenland
 • Fana 3-dagers
 • Ronde van Vestkant
 • UM Landevei, Bodø
 • UNO-X sykkelgledecup, Lillehammer
 • U6 Sverige (6 dagers etapperitt, aldersbestemte klasser, junior og senior)
 • NC jr., Sandnes
 • Morgendagens Helter, Narvik (lag Region Innlandet jenter + gutter
 • Morgendagens Helter, samling Lillehammer


LANDEVEISGRUPPA

 • Styrkeprøven Trondheim – Oslo, 8 damer og 1 mann
 • Styrkeprøven Lillehammer – Oslo, ca 10 personer

TERRENGGRUPPA

Rittdeltagelse

 • Dalsland rundt, Sverige
 • Terningenrittet
 • TransØsterdalen
 • Hedmarksvidda rundt
 • Elgrittet
 • Birkebeinerrittet
 • Ultrabirken
 • Mjøs-cup
 • NM Rundbane
 • Sykkelvasan, Sverige
 • Moratråkket
 • Furusjøen rundt EM
 • Stomperudrittet NM
 • Farrisrunden
 • Grenserittet
 • BMC 1814 rittet
 • Trysil Enduro
 • Kongerittet
 • Terrengsykkelrittet
 • Finnskogkurereren
 • Portugal MTB
 • Sudety mtb challenge, Polen


HØSTSAMLINGEN

Årets samling ble lagt til Trysil i 15. september og alle gruppene i klubben ble invitert.
Vi bodde i ei stor hytte, og hadde felles måltider. Veldig hyggelig å ha med Ungdomsgruppa, som hadde egen utflukt på lørdagen mens de voksne ble med innleid lokalguide på tur.

En fin måte å samles på. Samlingen for 2020 blir 11. 13.september.

Prosjekter

I tillegg til CK Elverum Sykkelpark ved Sagtjernet er vår store satsing de nærmeste årene:

Løvberget Sykkelpark

Dette blir samlingsstedet for såvel terreng- og landeveisutøvere, triathlon og el-syklister. Anlegget vil blant annet omfatte Bike-park og Rundbane. Bike-parken er på det nærmeste ferdig og vi har startet arbeidet med Rundbanen.

Hele området som vi disponerer, leies av Elverum Kommuneskoger AS. Alle formaliteter er i orden, slik at vi kan utvikle prosjektene i eget tempo. På vinterstid kan vi kjøre opp Fat-Bike løyper med snøscooter.

En av klubbens medlemmer var heldig da sykehuset skulle gi bort noen Moelven-brakker. De to brakkene blir nå starten på «Klubbhuset» vårt, på Løvberget Sykkelpark.

Spørreundersøkelsen, Høsten 2019

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse på Face Book høsten 2019. Vi spurte blant annet om hva vi kunne gjøre for å bli en enda bedre klubb. I alt 76 personer svarte. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger og noen utfordringer som vi kan ta tak i. Svarene vil vi bruke i det videre arbeidet med å utvikle klubben. Takk til alle som bidro!

Økonomi

Regnskapet for 2019 er vedlagt og er en del av denne årsberetningen.

Klubben har en god økonomisk plattform. Våre samarbeidspartnere bidrar på en meget positiv måte til at vi kan følge opp og utvikle våre aktiviteter. Spesielt overfor barn og unge.

Elverum 1.3.2020

Styret i CK Elverum

Ingrid Bergebakken               Vidar Kjønsberg         Bjørn-Tore Høiåsen

Rolf Brennodden                    Øivind Larsen             Kjell Bjertnes