STIPEND

Statutter for treningsstipend

Det ble vedtatt i årsmøtet 23/2 -15, å innføre treningsstipend til unge ryttere, ref. pkt.6.1 i protokollen. Forslag til statutter ble behandlet i styre-møtet den 19.4.2015, og følgende ble vedtatt:

  • Treningsstipendet er på to nivåer: 3000 NOK og 5000 NOK
  • Rytteren/søkeren skal være medlem i CK Elverum, og medlemskapet skal være et resultat av klubbens rekrutteringsarbeid. Medlemskapet skal ha minst ha 2 års varighet.
  • Det laveste nivået er beregnet på de som satser, men ennå ikke har oppnådd sportslige resultater til å oppnå det høyeste nivået. Kravet her er at man har kjørt 8 ritt i foregående sesong hvor 2 av disse er store ritt nasjonalt eller internasjonalt. Eksempelvis UM Rundbane, Downhill, Landevei eller Xcyclocross. Eller f.eks. Ungdommens Birkebeinerritt, Grenserittet ung, Ungdomswasan, Roserittet og Østfold 3 dagers. Listen er ikke utfyllende, men gir en indikasjon på størrelse.
  • Det høyeste nivået er beregnet på de som satser, og har oppnådd sportslige resultater. Kravet her er at man har kjørt 8 ritt i foregående sesong. 2 av disse er store ritt nasjonalt eller internasjonalt hvor man har oppnådd topp 5 plassering for jenter og topp 10 plassering for gutter. Eksempelvis UM Rundbane, Downhill, Landevei eller Xcyclocross. Eller f.eks. Ungdommens Birkebeinerritt, Grenserittet ung, Ungdomswasan, Roserittet og Østfold 3 dagers. Listen er ikke utfyllende, men gir en indikasjon på størrelse.
  • Det kan søkes om stipend fra kalenderåret man fyller 13 til kalenderåret søkeren fyller 16 år.
  • Det er foregående års sesong som skal legges til grunn.
  • Rytter oppfordres til å føre treningsdagbok, og skal kunne forevise trener/styre denne på forespørsel.
  • Ethvert brudd på NIF dopingreglement gir klubben rett til å kreve tilbakebetaling av stipend for inneværende sesong.

 

Søknad:

Søknaden skal stiles til styret. Den skal inneholde oversikt over ritt og resultater fra forrige års sesong.
Søknadsfrist: 31.12. hvert år.

Det tas sikte på tildeling i forbindelse med årsmøtet.