Kort referat fra årsmøte høsten 2015

Hei alle sammen!

JH-Sykkel og Elverum Sykleklubb er nå slått sammen til en klubb:  CK Elverum
På ekstraordinært årsmøte ble det vedtatt at klubbene skulle slås sammen.
På det etterfølgende stiftelsesmøte ble det vedtatt at navnet på klubben skulle være CK Elverum, med 24 stemmer. 15 stemte for JH-Elverum SK.

Som interimsstyre fram til første ordinære årsmøte, ble det vedtatt at begge styrene skal fungere samlet. Valgkomite ble vedtatt styrket med to personer i tillegg til de som allerede er valgt.
Vedtektene slik de foreligger i forslaget fra styrene ble vedtatt med en tilføyelse, nemlig at årsmøtet skal behandle handlingsplaner i tillegg til budsjett.
Det nye styret ønsker at alle medlemmer kommer med innspill til hva som kan samle klubben, komme med forslag til aktiviteter og hva den enkelte selv kan bidra med: «Hva kan jeg gjøre for CK Elverum !»

Sykkeltimer hos Karma og Family er åpen for alle medlemmer i den nye klubben:

Family-Terningen på tirsdager klokken 19.00, Karma på mandager kl 18.00 (spinning) og torsdager kl 20.00 (styrke).

 

Elverum, 15.november 2015

På vegne av styret i CK Elverum

Gustav Heramb og Kjell Bjertnes

sammen