Vi mangler mange epost adresser!

Hei alle sykkelvenner i CK Elverum!

Vi mangler epost adresse til mange av dere, vennligst følg prosedyren under å sjekk dine opplysninger:

 

Kontingenten for 2016.

Kontingenten for 2016 faktureres i disse dager.

Utsendingen skjer via KlubbAdmin, som er Norges Idrettsforbunds elektroniske medlemsregister. Ved at vi benytter dette medlemsregisteret vil du selv kunne oppdatere deg på: Min Idrett.

Fakturaen sendes ut til alle som er registrert med følgende opplysninger:

  • Fullt navn
  • Adresse
  • Kjønn
  • Fødselsdato
  • E-post adresse
  • Telefonnummer

Ved overgang til nytt medlemsregister, og krav til hva som skal registreres, er det en del medlemmer som ikke vil få faktura nå. Vi arbeider med å kontakte de vi har manglende data på (fødselsdato, telefonnummer, e-post adresse).

Dersom du ikke mottar faktura en av de første dagene ta kontakt, send SMS til 911 95 550 eller send e-post til: post@ckelverum.no eller web@ckelverum.no.

Bestilling av lisens.

Lisens bestilles via NCF sin hjemmeside: www.sykling.no

Dersom du har problemer med å gjennomføre bestillingen kan dette skyldes at fødselsdatoen i medlemsregisteret er feil. Ta kontakt med ovenstående kontakter.

Det har vist seg at ved overføringen av medlemsdata til nytt medlemsregister, har det blitt en dags forskjell for noen ( f.eks 25. har blitt 24).

Medlemskort/Medlemsbevis

Når medlemskontingenten er betalt og registrert, kan du fra Min Idrett laste ned og skrive ut ditt medlemskort.

Medlemskortet ser slik ut:

2016-03-30_20-04-28

 

Med vennlig hilsen

For styret i CK ELVERUM

 

Kjell Bjertnes