Innkalling til årsmøte 31/01/2016

Til medlemmene i CK Elverum

Elverum, 11.januar 2016

Innkalling til årsmøte i CK Elverum

 

Styret innkaller herved til årsmøte i CK Elverum.

 

Årsmøtet avholdes den 31.januar på Scandic Elgstua Hotel, klokken 19.00.

 

Saker som et medlem ønsker å få tatt på årsmøtet, må sendes styret i CK Elverum v/leder Kjell Bjertnes, Portvegen 7, 2406 Elverum eller: post@kjell-bjertnes.no innen 18.januar 2016.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside: www.ckelverum.no

NB. Årsmøtet vil starte med behandling av årsberetning og regnskap for JH-sykkel og Elverum SK for 2015.

Deretter følges sakslisten for CK Elverum.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se vedtektene § 4.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret i CK Elverum

 

Oppdatert 25.01.2016 : Saksliste for årsmøte

hammer