Ekstraordinært årsmøte 21.04.2016, kl:19:00.

Til medlemmene i CK Elverum

Elverum, 5.april 2016

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i CK Elverum

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i CK Elverum. Møtet avholdes torsdag den 21.april 2016 på Forstmann, klokken 19.00.

Til behandling er, i henhold til vedtak på det ordinære årsmøtet 31.januar:

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å lage handlingsplan og budsjett og framlegge dette for medlemmene på et ekstraordinært årsmøte. Dette ble enstemmig vedtatt.

Handlingsplanen og budsjettet er vedlagt.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se vedtektene § 4.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte !

 

Dokumenter:

Original dokument (.docx): Innkalling til EOÅ 21.april 2016

Handlingsplan (.docx): Handlingsplan for CK Elverum 2016

Kopi av budsjett (.xlxs): Kopi av 2016.04.05 – Budsjett CK Elverum 2016

 

Med vennlig hilsen

CK-Elverum-logo

Styret i CK Elverum